Въпроси и отговори

Тук можете да изпращате въпроси към ръководството на клуба. Отговорите ще бъдат публикувани на настоящата страница.
    Кандидатстването на Сдружение Футболен клуб Дунав от Русе за нов член на БФС ще попречи ли на ПФК Дунав ЕАД да получи 36 000 Евро, които споменах в групата преди няколко дни?

    Здравейте г-н Тодоров,
    Благодарим за въпроса. Краткият отговор на въпроса е – не, няма да попречи. А сега малко по-подробно. Идеята на новата структура на ФК Дунав е Сдружение “Футболен клуб Дунав от Русе” да бъде управляващата шапка – тоест мястото, където ще се вземат решенията от всички членове на клуба. Казано просто, Сдружението контролира ПФК Дунав ЕАД.Избрана е юридическата форма на Сдружение с нестопанска цел, доколкото тя отговаря най-добре на концепцията. Сдруженията с нестопанска цел са особен вид юридически лица, при които не се разпределя печалба, а приходите им могат да отиват само за обезпечаване на дейността им. Ролята на ПФК Дунав ЕАД, закупен и контролиран от началото от месец август от привърженици на клуба, е да осигури приемствеността във футболната пирамида на страната, доколкото това е носителят на лиценза на Дунав и осигурява правото на участие на клуба в първенствата на БФС. Противното щеше да означава, че Дунав трябваше да започне от най-ниското ниво на футбола в страната и то чак от следващия сезон. По-голямата загуба щеше да бъде, че елитните формации U15 и U17 трябваше да бъдат разформировани, както и всички други юношески формации, доколкото всички срокове за регистрацията на нов клуб към момента на развитие на драматичните събития от лятото вече бяха изпуснати. Реално, с регистрацията на новото Сдружение не се прави опит за избягване от задължения, а се цели завършването на административна структура, в която ще има управляващо тяло (СНЦ “Футболен клуб Дунав от Русе”) и подчинено такова (ПФК Дунав ЕАД). Двете дружества заедно ще оформят холдингова струтура и представляват това, което наричаме Футболен клуб Дунав. Според дефиницията на ФИФА футболният клуб не се изчерпва с юридическата форма, под която възниква, а се състои още от име, цветове, местоположение, стадион и други характеристики. Следователно, създаването на нова юридическа форма не променя обстоятелството, че става дума за същия клуб. Това е причината натрупаните задължения да не могат да бъдат избегнати, но същото означава и, че клубът може да се възползва също така от всички дължими приходи, включително и въпросните 36 000 евро.

    Очакванията ни са, че те ще постъпят в банковата сметка на клуба преди празниците. След постъпването им на следващо заседание ще бъде взето решение към кои разходни пера да бъдат насочени. Тази информация също ще бъде публично достъпна.