fbpx

Общо събрание

Дата на публикуване: 27.05.2022

УС, вземайки предвид правомощията си, регламентирани в чл. 19, свиква извънредно общо събрание със следния дневен ред:

1. Освобождаване на членове на УС;
2. Приемане на нови членове на УС;
3. Разни;

Общото събрание следва да се проведе на 01.07.2022 от 10:00 на спортен комплекс „Дунав“, стадион „Дунав“.