fbpx

Органиграма

 

Управителен съвет:

Диян Димов – председател УС – ресор спортно-техническо развитие;
Мартин Райков – зам.председател УС – ресор финансово управление;
Деян Йорданов – член УС – ресор маркетинг, бизнес и стратегическо развитие;
Нели Йорданова – член УС – ресор връзки с привържениците и членство;
Венелин Иванов – член УС – ресор социални медии и връзки с обществеността

Допълнителен управленски персонал:

Самир Мастънов – директор ДЮШ;
Светлин Симеонов – технически директор с ресор логистика, работа с контрагенти и други;
Велизар Кънчев – административен директор