fbpx

ФК “Дунав” изразява готовност за срещи с всички кандидати

Уважаеми приятели, Дунавци,

От днес официално започна предизборната кампания за парламентарния вот на 4 април. Във връзка с това ръководството на ФК „Дунав Русе“ заявява готовност да се срещне и да изслуша всички желаещи да представят своите платформи партии, коалиции, движения, организации и кандидати за представителство в 45-ото Народно събрание.

Ние обаче държим това да се случва при точни и ясни правила, включващи ясен регламент за използване на клубните символи в предизборните им кампании. Припомняме, че това е и важна част от „Основните положения и принципи“ на Устава на нашето Сдружение, а именно:

Чл. 6. Сдружението следва да спазва стриктно политически неутралитет. Това включва забрана на участието на членове на управляващите и надзорните органи на сдружението и негови служители в политически и партийни кампании и мероприятия по начин, обвързващ Сдружението с определено отношение или позиция спрямо същите. Забранява се употребата на името и символите на Сдружението в политически кампании, или във всякакъв друг контекст, който предполага директна агитация или призив за подкрепа на политическа или партийна платформа във връзка с национални и местни избори, референдуми или всякакъв друг случай.

Чл. 7. Изключение от посочените в предходния член случаи са участие на членове на управляващите органи на Сдружението или негови служители в тържествени мероприятия, свързани с национални празници или чествания, или такива свързани с дейността на Сдружението, институционални призиви и други мероприятия, при които е налице взаимодействие с обществени институции и техните политически представители, без то да бъде свързано с агитация или подкрепа на конкретни политически партии, платформи или политически лица.

Чл. 8. При дейността си, Сдружението следва да се стреми към възпитаване на дух на родолюбие и утвърждаване на спортните, историческите и културни традиции на град Русе, промотиране на постиженията на града в различни сфери на социалното, икономическото, културното развитие на града, включително и в случаите, когато те не попадат в обхвата на основната дейност на Сдружението.

Чл. 9. Основен принцип при функционирането на Сдружението е разбирането, че същото е създадено от обществеността на град Русе и съществува в нейно име и интерес. Във взаимодействието си с русенската общественост, представителите на Сдружението следва да спазват най-високи морални и етични стандарти, както и да работят с разбирането, че всяко тяхно действие подлежи на публичен контрол и отчет, включително чрез предвидените механизми в настоящия устав.

Пожелаваме успех на всички кандидати и политически партии в тежката обществена мисия, която са поели.