fbpx

Общо събрание на Сдружение ФК Дунав Русе на 3 март 2022 г.

официално съобщение

Уважаеми членове и фенове на клуба,

Съгласно решение на ИК на БФС от 25.01.2022 във връзка с покана за участие в Конгрес на БФС на 18.03.2022 с дневен ред публикуван в ТР на 14.09.2021, който включва избор на президент на БФС и избор на членове на ИК на съюза, и на основание заложеното в чл. 9, чл. 14, чл. 15, чл. 19, чл. 20, чл. 21 от Устава на нашия клуб, както и във връзка с чл. 66, ал. 2 от същия, ще свикваме Общо събрание в Пленарна зала на Община Русе от 16 ч. на 3 март 2022 г. със следния дневен ред:

  1. Приемане на позиция на ФК Дунав Русе относно Конгреса на БФС на 18 март 2022 съгласно установения дневен ред на същия;
  2. Междинен доклад за дейността на клуба през сезон 2021/2022 и обсъждане на други текущи върпоси;
  3. Други

Ръководството на клуба ще представи доклад относно темите на Конгреса, кандидатури, платформи и всякаква друга полезна информация, която да помогне на членовете на клуба да бъдат достатъчно пълно и всеобхватно информирани относно това важно събитие за футбола в страната. На заседанието ще бъде обсъдена позицията на ФК Дунав по отношение на всички точки от дневния ред на конгреса, като във връзка със заложеното в чл. 15 на Устава, решенията, взети от членовете на клуба са задължителни за изпълнение от страна на Управителния съвет и органите, представляващи го.

Допълнителна информация за начина на провеждане, опциите за дистанционно и присъствено участие ще бъде сведена до знанието на членовете в скорошен порядък.