fbpx

Финансово проследяване

Добре дошли в нашата вътрешна система за финансово проследяване. Тя е плод на едногодишни усилия и е следваща стъпка към повишаване на прозрачността в клуба и предоставянето на по-пълна информация на обществото.

Считано от сезон 2022/2023 тук ще намирате финансова информация за приходите и разходите на клуба в реално време.

Как представяме информацията?
Поради търговска тайна или GDPR, източниците на конкретните приходи и разходи няма да се разкриват, с изключение на източниците на публично финансиране. В справката ще се показват само като приходна или разходна категория според съответния бюджетен код.

Кога един разход или приход е начислен?
Разходите или приходите най-често възникват на база определен ангажимент от двете страни по договор (договор за реклама, трудови правооотношения и други). На база на този ангажимент възниква задължение за плащане. В нашата система показваме приходите и разходите от момента на възникване на ангажимента (тоест фактура, договор или друго основание за начисляване). Това не означава, че средствата постъпват в клуба в същия този момент.

Кога един приход или разход е “ПРОВИЗИРАН”?
Често в отношенията си с контрагенти една услуга се оферира преди нейното документално оформяне (фактуриране, подписване на договор). Ето защо под “провизиран” приход или разход разбираме услуга, която е договорена като параметри (цена, характеристики) но все още не е фактурирана, не е подписан договор или документално оформена, така че да се придвижи плащане по нея. Накратко, под “провизиран” разход или приход разбираме очакван разход или приход.

Кога един приход или разход е “ИЗЧИСЛЕН”?
Това е виртуална категория, която няма реално отражение върху паричните потоци на клуба и се използва единствено за показването на по-достоверен бюджет. Изчислен разход или приход е такъв, който е извършен от партньор на клуба за собствена сметка. Например, храненето на футболисти в заведения-партньори е пример за разход, който се поема за собствена сметка от заведенията, но не преминава през никакъв начин през клуба като приход или разход. Друг пример са предоставените от БФС на всички клубове футболни топки, които за клуба са безплатни, но в реалността имат стойност, която е поета от някой друг. Поради многобройността и разнообразието на партньорите, не е възможно да се покаже точна калкулация за този тип разход и използваме за улеснение средни пазарни цени. Друга причина да ползваме средни пазарни цени при остойностяването на тези приходи и разлики е разликата в преговорната позиция на клуба спрямо тази на партньорите. Например, ако БФС е закупило футболните топки на цена от 10 единици с оглед количествата за всички професионални клубове, клубът би ги закупил за 15 единици заради по-малкото количество и по-лоша преговорна позиция в резултат на това.

Идеята да показваме такава калкулация, е презумпцията, че ако не се ползваше от тези партньорства, клубът би следвало да закупи тези услуги със собствени средства (например топките за Втора лига) и това да залегне в бюджета му. Обикновено, когато имаме изчислен разход (-), показваме равен на него изчислен приход (+).

Какво означава колона “ПЛАТЕН”?
Когато един разход или приход е начислен, след това той трябва да бъде изплатен. Обикновено има определено разстояние във времето между начисляване и изплащане на съответния разход и приход.

Какво означава колона “БЮДЖЕТ”?
В колона бюджет е представена общата сума, която е заложена за даденото перо за целия сезон.

[et_parent tab_style=”topline” active_tab=”2″ justified=”true”][et_single icon=”” tab_title=”Служители” tab_id=”1656838177555-5″]

Тип

Брой текущ месец (07/22)

06/22

Ръководен, административен и помощен персонал

5

5

Треньори (вкл. и ДЮШ)

13

13

Футболисти

24

24

Медицински персонал

2

2

44

44

[/et_single][et_single icon=”” tab_title=”Разходи” tab_id=”1654169307865-6″]

НОМЕР

КАТЕГОРИЯ

ТИП

ИЗХАРЧЕНА СУМА

БЮДЖЕТ

010100

Представителен отбор

Персонал заплати и осигуровки

0

632 104

010200

Представителен отбор

Настаняване / Квартири

0

40 000

010300

Представителен отбор

Транспорт

0

25 000

010400

Представителен отбор

Нощувки

0

32 000

010500

Представителен отбор

Лятна подготовка

38 064,12

40 000

010600

Представителен отбор

Организация на мачове

0

18 530

010700

Представителен отбор

Съдийски такси

0

31 450

010800

Представителен отбор

Глоби и картони

0

10 000

010900

Представителен отбор

Застраховки

0

5 550

011000

Представителен отбор

Медицински прегледи и грижи

0

2 000

011100

Представителен отбор

Спортна екипировка

45 733,19

49 000

011200

Представителен отбор

Консумативи спортна база

0

26 400

011300

Представителен отбор

Счетоводство и административни такси

0

9 000

011400

Представителен отбор

Реклама

0

43 344

011500

Представителен отбор

Храна

0

119 000

011600

Представителен отбор

Стари задължения

0

36 000

011700

Представителен отбор

Преходен остатък

0

52 624

011800

Представителен отбор

ДДС

0

140 000

011900

Представителен отбор

Други непредвидени

0

20 000

020100

ДЮШ

Персонал заплати и осигуровки

0

176 713

020200

ДЮШ

Административни такси БФС

0

22 000

020300

ДЮШ

Съдийски такси

0

15 000

020400

ДЮШ

Организация мачове

0

8 350 

020500

ДЮШ

Транспорт

0

42 142

020600

ДЮШ

Администрация и счетоводство

0

3 600

020700

ДЮШ

Абонамент софтуерна система

0

2 476

020800

ДЮШ

Консумативи спортна база

0

26 400

020900

ДЮШ

Други непредвидени

0

5 000

030101

Други

Компютърна периферия и офис техника

1 171,99

2 800

030102

Други

Софтуерни абонаменти за продажби и други

400

84 969,30

1 628 533

[/et_single][et_single icon=”” tab_title=”Приходи” tab_id=”1654169307925-7″]

Модулът е в разработка.
Скоро ще можем да Ви покажем нужната информация.

Благодарим за търпението. 

[/et_single][/et_parent]

ДАТА

ТИП

БЮДЖЕТЕН КОД

ИЗТОЧНИК

СУМА

ПЛАТЕН

02.06*

Разход

011100

36 733,19

ДА

02.06*

Приход

Рекламодател

38 173,19

ДА

17.06*

Приход

Община Русе

34 188,00

ДА

17.06*

Разход

010500

14 850,00

ДА

17.06*

Разход

030100

129,60

ДА

17.06*

Разход

030100

1042,39

ДА

18.06*

Разход

010500

360,00

ДА

22.06*

Изчислен

приход

БФС

9 000

ДА

22.06*

Изчислен 
разход

011100

Неизв. контрагент

9 000

ДА

30.06*

Разход

010500

3 261,87

ДА

30.06*

Разход

010500

612,25

ДА

30.06*

Разход

010500

10 380,00

НЕ

30.06*

Провизиран Разход

010500

1 600,00

НЕ

30.06*

Разход

010500

7 000,00

ДА

* Тъй като м. 06 е преходен между стария и новия сезон, някои разходи/приходи, които са причислени към бюджет 22/23 трябва да се направят авансово. Това е причината да има записи за направени разходи и приходи с дата м.06.