fbpx

Sportpark

Добре дошли в презентационната страница на WINBET Sportpark.
Молим да не споделяте тази връзка с неоторизирани лица.

WINBET SPORTPARK

Ние си представихме футболен клуб от ново поколение – гъвкав, дигитален, амбициозен и иновативен.

Визия 2029 е новият стратегически документ на Дунав за следващите 5 години, който цели превръщането на клуба в един от основните в България.

Визията се основава на ключовото местоположение на Русе в контекста на югоизточна Европа, огромният неизползван потенциал на града, връзките и контактите с големи столици и фактът, че градът все още един от петте най-големи в страната. Всичко това предполага едно ниво на ФК Дунав, което значително надхвърля неговата историческа тежест.

Първостепенно значение в тази стратегия е изграждането на инфраструктура, която да обезпечи тези бъдещи амбиции на клуба.

Едно видео вместо 1000 думи…

12 000 зрители капацитет

Модулен принцип на строеж